Od 2009. godine Sandra je započela svoju pripovjedačku pustolovinu. 

Ostvarila je brojne nastupe među kojima se ističe redovito sudjelovanje na manifestaciji U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu te gostovanje na glasovitom Legendfestu u Istri. 

Od 2013. do 2016. godine sudjelovala je na pričaonicama u Centru za kulturu i film Augusta Cesarca u Zagrebu.

Autorica je knjige za djecu Bajka o bajci. (Matica hrvatska, 2011.) 

Povremeno surađuje s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, dislocirani studij Slavonski Brod gdje kao gošća predavačica održava stručna predavanja o svojim pripovjedačkim iskustvima. 

Svoje predavanje održala je na Međunarodnoj studentskoj konferenciji Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital. 

Bila je gošća na Prvoj i Drugoj konferenciji o pripovijedanju u Varaždinu (2017./2018.) te govornica a TEDx konferenciji u Slavonskom Brodu (2017.) 

Od 2014. do 2020. volontirala je na prvom neovisnom i neprofitnom radiju u Europi Radio 92 FM+ gdje je vodila dječju emisiju Pidžama pripovijedajući bajke te povremenim ugošćavanjem dječjih pisaca.

Od 2014. do 2020. bila je predsjednica Udruge za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva “Vilinput” te jedna od utemeljiteljica i organizatorica Hrvatskog festivala pripovijedanja. 

Polazila je edukaciju na temu provedba programa za razvoj i unapređenje predstavnika javnog i civilnog sektora na području sudioničkog upravljanja sektora u okviru projekta Galerokaz (Slavonski Brod, veljača, 2019.) 

Održala je i suutorsku radionicu “Moć pripovijedanja u muzejskom okruženju” ( od siječnja do lipnja 2019. u koviru projekta Galerokaz- implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva koji je sufinanciran od strane EU iz Europskog socijalnog fonda.) 

Polazila je trodnevnu radionicu “Interpretacija baštine za održivi razvoj turizma” (Vinkovci-Vukovar, studeni 2019. )